KonDT1 Site

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเขียนขึ้นมาให้มันเปลืองทำไม แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสนออะไรด้วย ตอนนี้ในหัวยังว่างเปล่า…. สักวันจะคิดออก